Como desenhar kakashi hatake passo a passo

Como desenhar kakashi hatake passo a passoComo desenhar kakashi hatake passo a passo