Como desenhar o king nanatsu no taizai

Como desenhar o king nanatsu no taizaiComo desenhar o king nanatsu no taizai